دستگاه سورت و بسته بندی

این شرکت با دارا بودن یکی از پیشرفته ترین خطوط سورت میوه درایران قابلیت بسته بندی انواع میوه های کروی شکل را دارا می باشد. تجهیزات خط سورتینگ این شرکت از شرکت UNITEC ایتالیا خریداری شده و دارای یکی از بالاترین درجات کیفیت و استاندارد در جهان می باشد. ورودی خط سورتینگ امکان تحویل میوه را بصورت شسته نشده و همچنین حالت غوطه ور در آن را دارا بوده و انواع میوه را بدون ضربه زدن و ایجاد لک به طرف دستگاه سورت هدایت می کند. محصول خروجی خط سورتینگ انواع میوه های شسته شده و برس خورده و سایز بندی شده می باشد که در 11 خروجی با دقت 1 گرم در هر میوه دسته بندی می گردند و این شرکت قادر است روزانه 40 تن انواع میوه را سورت و بسته بندی نماید. جهت بسته بندی میوه های سورت شده از کارتن های تک ردیفه در سایز های مختلف استفاده می گردد که با توجه با نوع میوه سایز و مدل کارتنها متفاوت می باشند.